iDeamylly

 

Idea

iDeamyllyn tarkoituksena on 8 tunnin aikana tuottaa 4-6 jäsenen voimin ratkaisuja, uusia ideoita ja näkökulmia asiakkaan antamaan ongelmaan. iDeamylly antaa asiakkaalle helpon ja nopean tavan saada uusia ratkaisuja ja ideoita nuorelta ja motivoituneelta ryhmältä.

Mahdolliset innovointien kohteet

Mm. myynti, markkinointi, tilaisuuksien järjestämiseen, tila suunnittelu, ilmeen uudistaminen yms

Porrastettu hinnoittelu

1500€ asiakas on todella tyytyväinen ja kokee saaneensa rahoilleen paljon vastiketta. Asiakas kokee saavansa taloudellista etua ja pystyy parantamaan yrityksen toimintaa innovoinnin seurauksena. Asiakas on erittäin tyytyväinen Osuuskunta Meilon toimintaan ja ratkaisuihin.

1200€ asiakas on tyytyväinen ja kokee saaneensa rahoilleen vastiketta. Asiakas on saanut toteuttamiskelpoisia ideoita, uusia näkökulmia ja ratkaisuja haluamilleen asioille. Pystyy ideoiden pohjalta parantamaan yrityksen toimintaa ja puuttumaan ongelmakohtiin.

800€ asiakkaan mielestä saatu materiaali ei ollut todella hyvää eikä todella huonoa.

400€ asiakas ei koe saamaansa materiaalia hirveän hyödylliseksi.

0€ asiakas ei ole tyytyväinen, ei ole saanut toteuttamiskelpoisia ideoita, eikä koe saaneensa rahoillensa vastiketta.

Toimeksiannon lopuksi asiakas arvioi yhdessä Meilon edustajan kanssa työn lopputuloksen ja keskustelevat mihin arviointivaihtoehdoista päädytään ja miksi. Hinta on tulos- ja tyytyväisyysidonnainen

  1. Tulos yli odotusten
  2. Vastasimme haasteeseen
  3. Asiakas sai useita konkreettisia ideoita
  4. Tyydytetty asiakas
  5. Penkin alle meni